HOME

GIỚI THIỆU VỀ TÔI NGHỊ PAE

Là nhà đẩu tư cá nhân với gần 10 năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính quốc tế trong đó có 3 năm kinh nghiệm đào tạo kiến thức thực chiến cho các nhà đầu tư cá nhân khác. Với phương pháp giao dịch theo PRICE ACTION kết hợp với SÓNG ELLIOTT vào trong giao dịch, nắm vững những tinh túy nhất trong phương pháp giao dịch để có thể đêm lại một nguồn lợi nhuận lớn từ đầu tư. Nguyên tắc giao dịch của tôi

1. Đúng , Đủ, Đều

2. KỶ LUẬT  là vàng

3. KẾ HOẠCH rõ ràng

4. QUẢN TRỊ VỐN chặt chẽ

5. BÌNH AN cân bằng CẢM XÚC

NGHI PAE

PHÂN TÍCH 24/7